← Zpět na reference

Případová studie

WTS ALFERY

Mezinárodní poradenská společnost WTS Alfery s.r.o. poskytuje služby v oblasti právního a daňového poradenství, auditu a účetnictví. Česká pobočka fungovala na havarijní serverové infrastruktuře staré 10 let. Firmě jsme vypracovali projekt a navrhli kompletní nahrazení dvou zastaralých serverů novými, s důrazem na kvalitní zálohování a obnovu provozu v případě poruchy.

STARÉ SERVERY BEZ ZÁLOH

Problémovým aspektem původních dvou serverů byla zanedbaná záloha a starý operační systém. Řešení, na kterém firma fungovala, nesplňovalo moderní kritéria IT a navíc představovalo vysoké riziko zhroucení serverů. Společnost mohla rychle přijít o veškerá data, což by vyústilo ve velké potíže. Proto jsme museli co nejrychleji konat – vypracovali jsme projekt a pustili se do modernizace.

VÝKON, BEZPEČNOST DAT A RYCHLÁ OBNOVA

Při nahrazení serverů a přenosu dat vždy dbáme na minimální omezení chodu našeho zákazníka. Proto se vždy předem důkladně připravíme a infrastrukturu obměníme za víkend, kdy většina zaměstnanců nepracuje.

Dva staré servery jsme nahradili novými. První server zajišťuje chod infrastruktury ve virtuálním prostředí WMware, na kterém běží například informační systém Helios. Druhý server jsme zvolili pro chod zálohovacího řešení Veeam. Díky tomu jsou zálohy prováděny automaticky a v případě výpadku lze systém během několika minut obnovit. Společnost má svá data v bezpečí a nemusí se obávat dlouhodobého výpadku či jejich ztráty.

Projekt několikanásobně zvýšil zabezpečení dat, snížil rizika výpadku a současně vyřešil zálohy pro případ havárie serverů. Naše řešení také mnohonásobně zvýšilo výpočetní výkon, který dříve nestačil pro potřebné služby.