← Zpět na přehled služby

IT bez problémů

Ukázky řešených projektů


Fakturační modely
Garant a Monitoring

Varianta GARANT

Tato služba je určena pro ty, co už se o IT nechtějí aktivně starat.

Tato služba zahrnuje kompletní servis celé IT infrastruktury, bez ohledu na odpracovaný čas a počet zásahů.

 • Každý zaměstnanec zadává požadavky do našeho IT helpdesku, kde se jim obratem věnují naši technici. Naši zaměstnanci pak pravidelně navštěvují prostory zákazníka, provádějí vizuální kontrolu a konzultace s uživateli. Je kladen důraz na rychlou a poctivě provedenou práci. Veškeré požadavky a práce se zaznamenává a soupis je kdykoliv k nahlédnutí. Tato služba je ideální pro firmy nad deset zaměstnanců ale i pro ty, kteří se chtějí věnovat pouze své práci, nikoliv problému s IT správou.
 • Pokud má zákazník kompletní správu v rámci služby garant, veškeré požadavky jsou od zaměstnanců přímo na IT techniky společnosti COM Group. Tyto požadavky se zaznamenávají a zákazník tak může dohlížet na množství požadavků a rychlost řešení.
 • Při zaběhnutém provozu IT technik řeší 80% požadavků vzdáleně, zbylé přímo na místě dle potřeby. IT technici také provádějí pravidelné návštěvy u zákazníka. Minimálně jednou za měsíc provádí konzultace se zaměstnanci a vizuální kontrolu PC. Dle domluvy také provádí nákup hardware/software, opravy a plánování nových projektů.

 

Varianta MONITORING

Součástí této služby je instalace našeho softwaru určeného k technickému dohledu. Pomocí tohoto softwaru provádíme nepřetržitý dohled a také je možné řešit zálohování vybraných uživatelů. Veškeré požadavky se směřují buď na kontaktní osobu, která je dále třídí, nebo přímo na naše techniky. Veškerá práce se pak řeší v rámci odpracovaného času. Vzdálené přístupy ale i servisní zásahy na místě se počítají na minuty a tak má zákazník jistotu, že vykázaná práce odpovídá provedené práci.

 • Tato služba je určena pro menší firmy, ale i pro firmy se zdatným personálem v oblasti IT. Využívá se také v případech posílení interního IT.
 • Pokud se zákazník rozhodne pro variantu MONITORING, je důležité si definovat, co vše můžou naši technici provádět bez nutnosti schvalování. V běžném provozu provádíme nepřetržitý monitoring IT infrastruktury a řešíme požadavky dle jejich množství a priority.
 • Jednotlivé úkoly přijímáme na přímo od uživatelů, nebo přes kontaktní osobu. I zde dokážeme řešit 80% požadavků vzdáleně, což vede k úspoře času i nákladů. Fakturace probíhá dle odpracovaného času.
 • V případě spolupráce jsme schopni najít kompromis mezi těmito službami, který povede k vzájemné spokojenosti.
 • Je také možnost začít IT správu v jedné variantě a přejít na druhou. Díky dlouholeté praxi jsme schopni nalézt různé modely spolupráce, v rozsahu, který je ideální jak pro zákazníka, tak pro nás.

Postup při zahájení spolupráce

 • Převzetí zákazníka probíhá vždy podle přesně naplánovaného scénáře, aby tato změna byla co nejplynulejší.
 • V den převzetí se schází všechny tři strany (zákazník, aktuální IT a IT COM Group) a dochází k výměně všech informací a předání hesel. Po předání přístupových údajů dochází k jejich změně a instalaci našeho dohledového systému, spojeného s proškolením zaměstnanců.
 • Během prvních tří měsíců dochází k zmapování IT infrastruktury zákazníka, standardizaci celé sítě, vyřešení technických i bezpečnostních rizik a přechodu na plynulý provoz. Po zmapování a standardizaci IT infrastruktury předkládá manager COM Group soupis aktuálního stavu a návrh řešení. Změny a projekty jsme schopni řešit nárazově ale i rozplánovat do dalších měsíců.
 • Máme zkušenost i s komplikovanou formou převzetí, kdy stávající IT odmítá spolupráci, nebo je v roli nepřítele.