IT bez problémů

„IT bez problémů není jen název nejoblíbenější služby naší společnosti, ale současně vyjadřuje i filosofii, jak naše služby klientům poskytujeme.“

Vít
IT specialista

Služba IT BEZ PROBLÉMŮ je komplexní formou outsourcing IT

Zajišťuje plné nebo částečné převedení správy, provozu, rozvoje a zabezpečení používaných informačních technologií vaší firmy na externího poskytovatele.

Soustřeďte se ve své práci a podnikání na to podstatné, mějte IT bez problémů.

Proč klienti naši službu objednávají?

 • Správě IT nebo jejímu řízení věnujete neúměrně mnoho času
 • Doba řešení požadavků uživatelů IT je dlouhá, dotazy jsou často bez odezvy
 • Jsou prováděny pouze provizorní zásahy místo úplného vyřešení problému
 • Dostupnost IT podpory je problematická, nefunguje zastupitelnost
 • Práce IT partnera není transparentní, špatně komunikuje, je málo aktivní

Co služba IT BEZ PROBLÉMŮ našim klientům přináší?

Majitel / ředitel společnosti

Významně uspoříte svůj čas předáním péče o část nebo celé vaše IT
Investovat do IT budete vždy optimálně dle plánovaného rozvoje vaší společnosti
Komunikaci s námi vás bude těšit, jednáme vždy na adekvátní odborné úrovni

IT manažer společnosti

Budetete se moct intenzivněji věnovat podpoře uživatelů, rozložíte odpovědnost za správu části nebo celého IT
Získáte víc prostoru na plánování a rozvoj IT infrastruktury, sledování nových trendů
Máte v nás parťáka pro složitá pracovní rozhodnutí, rádi je s vámi budeme konzultovat

Základní varianty služby
IT bez problémů

IT bez problémů

NÁHRADA IT POSKYTOVATELE

Náhrada stávajícího poskytovatele IT outsourcingu je nejčastěji vyvolaná snížením kvality poskytovaných služeb či růstem nákladů.

Doprovodnými znaky mohou být pochybnosti o technických znalostech poskytovatele či jeho orientace v nových IT trendech.

Charakteristika služby
 • IT infrastruktura je vzdáleně hlídána a je zajištěn bezproblémový chod
 • Veškeré požadavky se archivují a vždy je jasný termín splnění
 • Všechny náklady jsou transparentní a odpovídají provedené práci
IT bez problémů

Posílení nebo náhrada interního IT

I sebezdatnějšímu IT profesionálovi často nezbývá kapacita na řešení všech potřebných rozvojových aktivit

Nabízíme model spolupráce, v němž interní IT oddělení provádí svěřenou práci a úkoly, na které nestačí personálně či znalostně, přenechává nám.

Charakteristika služby
 • Pokrytí všech stěžejních lokalit po celé ČR
 • Možnost trvalé přítomnosti našeho IT technika ve vašich prostorách
 • Jasně definované priority zákazníka